Posted in: การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ, ข่าวสาร, ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

หัวหน้าศูนย์วิจัย MOVE มจธ. ย้ำมีโอกาสเป็นไปได้ ภายในปี ค.ศ. 2035 ยานยนต์ส่วนใหญ่ในไทยจะเปลี่ยนเป็นยานยนต์ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 14 พ.ค 2564 ศูนย์วิจัย MOVE มจธ. นำโดย รศ. ดร. ยศพงษ์ ลออนวล Yossapong Laoonual ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนและหัวหน้าศูนย์วิจัย Mobility and Vehicle Technology Research Center (MOVE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมเสวนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ ZEV@35 ยานยนต์ไฟฟ้า 100 % ปี ค.ศ. 2035 จุดเปลี่ยนสำคัญ อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ซึ่งจัดโดย สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย เเละบริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ โดยระหว่างการเสวนา รศ. ดร. ยศพงษ์ ลออนวล ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็น ยานยนต์ไฟฟ้าโลก (Global Electric Mobility) ช่วงปี ค.ศ. 2019 เเละ ค.ศ. […]

Posted in: การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ, ข่าวสาร

EV ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ความท้าทายคือการปรับตัว

เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายยานนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ เสนอวิสัยทัศน์ทัศน์ให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลก โดยมีเป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2578 ให้ผู้ขับขี่ยานยนต์สามารถจดทะเบียนยานยนต์ใหม่ได้เฉพาะยานยนต์ไร้มลพิษ (Zero – Emission Vehicle) ZEV 100% อันมีมาตรการกระตุ้นการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทสองล้อ สามล้อ และสี่ล้อ การปรับโครงสร้างภาษี และอื่น ๆ อีกหลายข้อก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเป็นไปได้ในการก้าวเข้าสู่สังคม EV ของไทยในวงกว้าง… Cover Story Krungsri Auto Magazine Vol.13 No.2 (Match-April 2021) ที่มา https://www.krungsriauto.com/…/Krungsri-Auto-Go-EV.html

Posted in: การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ, ข่าวสาร

หัวหน้าศูนย์วิจัย Mobility & Vehicle Technology Research Center (MOVE) ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายพิเศษ ในรูปแบบ Hybrid (on-site & online) ในหัวข้อ “Electric Vehicle Outlook in Thailand”

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 รศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล Yossapong Laoonual ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน และ หัวหน้าศูนย์วิจัย Mobility & Vehicle Technology Research Center (MOVE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายพิเศษ ในรูปแบบ Hybrid (on-site & online) ในหัวข้อ “Electric Vehicle Outlook in Thailand” ณ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยมีคุณปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ให้การต้อนรับ โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย ทั้งผู้บริหาร พนักงาน และแขกพิเศษของทางบริษัท

Posted in: การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ, ข่าวสาร, โครงการวิจัย

ศูนย์วิจัย MOVE มจธ. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ เตรียมชงเเก้ฝุ่น PM2.5 ในงานเสวนา ความเป็นไปได้การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ เเละ ยานยนต์มาตรฐานยูโร 6 เเทนการใช้เครื่องยนต์ดีเซล

ศูนย์วิจัย MOVE มจธ. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ เตรียมชงเเก้ฝุ่น PM2.5 ในงานเสวนา ความเป็นไปได้การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ เเละ ยานยนต์มาตรฐานยูโร 6 เเทนการใช้เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมเสนอ ทางออก สู่ลมหายใจไร้ฝุ่น เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 รศ. ดร.ยศพงษ์ ลออนวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน และหัวหน้าศูนย์วิจัย Mobility and Vehicle Technology Research Center (MOVE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดงานเสวนาเปิดโครงการ “การศึกษาความเป็นไปได้ในการทดแทนรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลในปัจจุบันด้วยยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ และยานยนต์ที่ได้มาตรฐานค่าไอเสียยูโร 6 ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในบรรยากาศ” ที่สนับสนุนโดย สำนักงานวิจัยเเห่งชาติ (วช.) ณ อาคาร KX โดยภายในงาน ดร. พรศรี สุทธนารักษ์ […]

Posted in: ข่าวสาร, ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

ศูนย์วิจัย MOVE จัดกิจกรรม Sustainable Mobility (EV Test Drive & Ride) ภายใต้งานประชุมประจำปี เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 (SUN Thailand)

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2563 ศูนย์วิจัย MOVE จัดกิจกรรม Sustainable Mobility (EV Test Drive & Ride) ภายใต้งานประชุมประจำปี เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไิทย ครั้งที่ 5 (SUN Thailand) ​​ โดยกิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองขับขี่และนั่งยานยนต์ไฟฟ้า ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน โดยมียานยนต์ไฟฟ้าประเภทต่างๆได้แก่ รถโดยสารไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้า รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า และ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า จากบริษัทและหน่วยงานชั้นนำ ได้แก่ BMW, EVAT, EVT, FOMM, Honda, Hyundai, MG, Nissan และ Skywell ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมจากหลายมหาวิทยาลัยกว่า 100 ท่าน ได้มีโอกาสเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์จริง ซึ่งทางศูนย์วิจัยฯได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย

Posted in: ข่าวสาร, ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและบริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และบริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนู แฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยานยนต์สมัยใหม่เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดความรู้อันจะนำไปสู่นวัตกรรมสินค้าและนวัตกรรมการผลิตในลักษณะของหน่วยบ่มเพาะด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่าย

Posted in: ข่าวสาร, ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

ความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบขับเคลื่อนของรถสามล้อไฟฟ้าโดยใช้ In-wheel motor ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและบริษัท Dynax corporation จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี ได้ลงนามในกับบริษัท Dynax corporation โดย Mr. Koji Akita ประธานบริษัท ณ อาคารเคเอ็กซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยความร่วมมือดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาระบบขับเคลื่อนของรถสามล้อ ไฟฟ้าโดยใช้ In-wheel motor ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักของบริษัท Dynax Corporation โดยเทคโนโลยี In-wheel motor ของ Dynax Corporation มีจุดเด่นคือ น้ำหนักเบา ขนาดเล็ก และมีประสิทธิภาพสูง ดังนั้นเมื่อนำมาใช้กับรถสามล้อไฟฟ้าจะช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงงานและเพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงรถไฟฟ้า 3 คันแสดงภายในงาน ประกอบไปด้วย รถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบขนาดเล็ก L7e รถแข่งฟอร์มูล่าไฟฟ้าสูตรนักศึกษา และรถสามล้อไฟฟ้าต้นแบบอีกด้วย

Posted in: การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา

โครงการรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อการแข่งขัน Shell Eco Marathon Asia

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีดำเนินกิจกรรมโครงการรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Shell Eco Marathon Asia โดยมีรศ. ดร.ยศพงษ์ ลออนวล เป็นที่ปรึกษาโครงการ โครงการดังกล่าวเพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจด้านกระบวนการออกแบบและผลิตยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่กำลัง เติบโตอย่างยิ่งในระดับโลกและในประเทศไทย อีกทั้งเป็นการพัฒนาและนำความรู้จากห้องเรียนมาสู่การปฏิบัติจริงเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางวิศวกรรมอย่างบูรณาการร่วมกันจากต่างภาควิชาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากการออกไปแข่งขันในต่างประเทศและเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในรายการ Shell Eco Marathonครั้งแรกในปี 2561 ณ ประเทศสิงค์โปร์ และในปี 2562 ณ ประเทศมาเลเซีย โดยในปี 2562 ได้รับรางวัล Communication Awards

Posted in: การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ, ข่าวสาร

งาน KMUTT Winter School in Next Generation Mobility

วันที่ 9-10 มกราคม 2562 คลัสเตอร์วิจัยยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดงาน KMUTT Winter School in Next Generation Mobility ขึ้นในวันที่ 9-10 มกราคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก Associate Professor Dr.Mario Hirz จาก Graz University of Technology ประเทศออสเตรีย และ Prof. Madya Dr.Srithar Rajoo จาก Universiti Teknologi Malaysia (UTM) ประเทศมาเลเซีย ร่วมบรรยายในหัวข้อ “Influencing factors on mobility and the impact of different transportation technologies” และ “Waste Heat […]