Posted in: Article

เจาะลึก ความคิดเห็นประชาชนชาวเน็ตต่อ “ข้อเสนอ” ประเทศไทยยกเลิกขายยานยนต์เครื่องยนต์ ภายในปี ค.ศ.2035

ประด็นความคิดเห็นของประชาชนต่อเรื่อง “ประเทศไทย ยกเลิกขายยานยนต์เครื่องยนต์ ภายในปี ค.ศ. 2035″ โดยมี 5 ความเห็นหลัก ได้เเก่ ช่วงเวลายกเลิกขายยานยนต์เครื่องยนต์ ภายในปี ค.ศ. 2035 นั้นช้าไป นโยบายส่งเสริการใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดยการทำยานยนต์ไฟฟ้า EV ถูกกว่า ยานยนต์ ICE สร้างจุดชาร์จให้เพิ่มขึ้น รวมไปถึงลดภาษีการนำเข้ารถยนต์เเละเปลี่ยนโครงสร้างภาษี ประชาชนให้ความเชื่อมั่นว่า “เป็นไปได้ยาก “ เพราะยังเป็นเพียงข้อเสนอ สามารถเริ่มปรับตัวโดยการ ให้เปลี่ยน ระบบรถยนส่งมวลชน เป็นเเบบ ยานยนต์ไฟฟ้า ก่อนเพื่อให้ประชาชนมั่นใจ มีผลกระทบต่อภาคอุตสากรรมยานยนต์เดิม อย่าง บริษัท ธุรกิจ เเละ อุตสาหกรรมเครื่องยนต์ เช่น ธุรกิจปั้มน้ำมันเเละรถยนต์น้ำมัน ทั้งนี้จากการสำรวจความเห็นบนโซเชียลมีเดีย ครอบคลุมผู้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว มากกว่า 2 ล้านคน โดย ประชาชนส่วนใหญ่ กว่า 89 เปอร์เซนต์ให้ความเห็นว่า ระยะเวลาการยกเลิกขายยานยนต์เครื่องยนต์ ภายในปี ค.ศ. 2035 […]

Posted in: Article

“ยานยนต์ไฟฟ้า” มีกี่ประเภทและทำงานอย่างไร?

รู้ไหมว่า “ยานยนต์ไฟฟ้า” มีกี่ประเภทและทำงานอย่างไร? เราได้ยินคำว่า ZEV, PEV, xEV มันคืออะไร “ยานยนต์ไร้มลพิษ (ZEV, Zero Emissions Vehicle)“ หมายถึง ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เป็นต้นกำลัง โดยไม่มีเครื่องยนต์ทำให้ไม่มีการปล่อยไอเสียในระหว่างการขับขี่ยานยนต์อีกด้วย ได้แก่ ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ BEV และ ยานยนต์ไฟฟ้าเซลเชื้อเพลิง FCEV จัดอยู่ในกลุ่มนี้ “ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอิน (PEV, Plug-in Electric Vehicle)” หมายถึง ยานยนต์ที่มีการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอก ได้แก่ ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ BEV และ ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด PHEV “ยานยนต์ไฟฟ้า (xEV, Electric Vehicle)” หมายถึง ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียว หรือยานยนต์ที่อาศัย “เครื่องยนต์” มาใช้งานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่ หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิง โดยสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ 1.ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด หรือ (HEV, Hybrid electric […]

Posted in: Article

เปรียบเทียบเทคโนโลยี ICE และ BEV

มาดู 2 เทคโนโลยีที่เเตกต่างกัน ระหว่างยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในเเละยานยนต์ไฟฟ้า หากเปรียบเทียบระบบยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในกับยานยนต์ไฟฟ้า พบว่า ยานยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในจะมีการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงที่กักเก็บในถังน้ำมัน และใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อน รวมทั้งใช้ระบบเกียร์ในการทดกำลังเพื่อขับเคลื่อนล้อให้รถเคลื่อนที่ ในขณะที่ยานยนต์ไฟฟ้าจะใช้พลังงานไฟฟ้าที่กักเก็บในแบตเตอรี่ ไปขับเคลื่อนมอเตอร์ซึ่งเป็นต้นกำลังหลักของยานยนต์ไฟฟ้า โดยอาจมีอินเวอร์เตอร์ในการแปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ในการควบคุมการทำงานของมอเตอร์เพื่อขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า และด้วยพลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนอันนุ่มนวลและเงียบสงบ ซึ่งสามารถทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น ทั้งค่าซ่อมบำรุง และค่าพลังงานที่ไฟฟ้าจะมีราคาถูกกว่าพลังงานเชื้อเพลิง ยิ่งไปกว่านั้นยานยนต์ไฟฟ้านี้ สามารถตอบสนองการขับขี่ของคุณให้มีอัตราเร่งได้ดั่งใจเพราะมอเตอร์ไฟฟ้าสั่งการให้เกิดการขับเคลื่อนได้ทันที ที่สำคัญยานยนต์ไฟฟ้าไม่มีการปลดปล่อยไอเสียจึงไม่สร้างมลภาวะให้แก่โลกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Posted in: Article

ข้อแนะนำการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า

ปัจจุบันประชาชนให้ความสำคัญของการลดมลพิษและการใช้พลังงานจากภาคขนส่งเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นกว่าในอดีตอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นธุรกิจการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าให้มีผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเริ่มธุรกิจดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ความปลอดภัยของยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ การดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานของชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และความปลอดภัยแข็งแรงของโครงสร้างด้วย โดยมีแนวทาง ดังนี้ แบตเตอรี่ •มีความปลอดภัยทางไฟฟ้า ไม่มีการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าทั้งในขณะใช้งานและเมื่อเกิดอุบัติเหตุ•มีความปลอดภัยทางกล สามารถรับแรงกระแทกในด้านต่าง ๆ ได้ ตามขนาดของแรงที่กำหนด•ต้องมีการป้องกันไม่ให้เปลวเพลิงหรือก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้เข้าไปสู่ห้องโดยสาร ในกรณีทีเกิดอุบัติเหตุรุนแรง•ต้องมีการติดป้ายเตือนดังตัวอย่างในรูปด้านล่าง ให้ชัดเจน•มาตรฐานอ้างอิง เช่น UN ECE R100 เป็นต้น มอเตอร์•มีกำลังพิกัด (Rated Power) ไม่น้อยกว่า 15 กิโลวัตต์ และสามารถขับเคลื่อนรถให้มีความเร็วสูงสุดได้อย่างน้อย 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง•อ้างอิงจากประกาศกรมการขนส่งทางบก โครงสร้างรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง•มีความปลอดภัยแข็งแรงในการรับน้ำหนักชิ้นส่วนทางไฟฟ้าและแบตเตอรี่•มีการกระจายน้ำหนักลงเพลาอย่างเหมาะสม เพื่อให้สมรรถนะในการขับขี่และประสิทธิภาพการเบรคใกล้เคียงเดิม ความพร้อมของ มจธ. ในการสนับสนุนการรับรองมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงศูนย์วิจัย Mobility and Vehicle Research Center (MOVE) พร้อมร่วมมือกับสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) ในการเป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนและให้คำแนะนำในการรับรองมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง เนื่องจากทั้ง 2 หน่วยงานมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำนโยบายและมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าในระดับประเทศ นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือและห้องปฏิบัติการที่สามารถให้บริการทดสอบและแนะนำการปรับปรุงยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงให้ได้มาตรฐานอีกด้วย ในด้านการพัฒนาบุคลากร […]

Posted in: Article

ยานยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อ NIO ที่ได้รับฉายา Tesla เเห่งเมืองจีน เปรียบเทียบกับ Tesla ว่ามีอะไรเเตกต่างกันบ้าง

NIO บริษัทผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสัญชาติจีน ก่อตั้งโดย William Li ในปี 2014 ปัจจุบันมีมูลค่าบริษัทเกือบ 1 แสนล้านเหรียญ ผลิตออกมาจำหน่ายแล้ว 4 รุ่น ได้แก่ ES8, ES6, EC6 และ ET7 รุ่นใหม่ล่าสุด เป็นรถยนต์ไฟฟ้าซีดาน 4 ประตู ใช้แบตเตอรี่แบบใหม่ที่ให้ระยะวิ่งมากกว่า 1,000 กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ซึ่งว่าผลิตออกมาเพื่อกินส่วนแบ่งตลาดรถยนต์ในประเทศจีนสู้กับรถ Tesla Model Y ส่วน Tesla ก่อตั้งในปี 2003 โดยมี Elon Musk เป็น CEO ปัจจุบัน Tesla มีมูลค่าบริษัททะลุ 8 แสนล้านเหรียญ และผลิตรถยนต์ไฟฟ้าออกมาจำหน่ายแล้วถึง 5 รุ่น ได้แก่ Tesla Roadster, Model X, Model 3, Model […]

Posted in: Article

วัสดุคอมโพสิตหรือวัสดุผสม

วัสดุคอมโพสิตคือวัสดุที่สร้างจากการนำเอาวัสดุมากกว่า 2 ชนิดหรือเฟส (Phase) มาผสมรวมกันในระดับมหากาค (Macroscopic Scanle) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำให้วัสดุที่ได้มามีสมบัติที่ดีและมีประโยชน์มากกว่าวัสดุตั้งต้น ซึ่งการวมตัวกันของวัสดุต่าง ๆ ในวัสดุคอมโพสิตยังสามารถแยะแยะออกจากกันด้วยตาเปล่าได้ ดั้งนั้นวัสดุคอมโพสิตจึงจัดเป็นวัสดุที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน (Heterageneous material) ประเภทเอกสาร : บทความของเทคโนโลยีชั้นสูง สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

Posted in: Article

การเติบโตของการใช้เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงในอุตสาหกรรมยานยนต์

เหล็กกล้าเป็นวัสดุที่สำคัญในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มานานกว่า 100 ปี และได้ถูกพัฒนาตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งในด้านโลหะวิทยากระบวนการผลิต รวมถึงกระบวนการขึ้นรูป เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ปัจจุบันเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงได้ถูกวิจัยและพัฒนามากขึ้น เจนเนอเรชั่น 3 แล้ว ประเภทเอกสาร : บทความของเทคโนโลยีชั้นสูง สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

Posted in: Article

การออกแบบโครงสร้างยานยนต์สมัยใหม่

โครงสร้างยานยนต์ (Vehicle Structue) นับเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของยานยนต์ทุกประเภทเนื่องจากชิ้นส่วนและระบบต่าง ๆ เครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบบังคับเลี้ยว ระบบช่วงล่าง ฯลฯ จะต้องถูกติดตั้งบนโครงสร้างยานยนต์จะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับภาระโหลดที่เกิดจากน้ำหนักและการทำงานของชิ้นส่วนต่าง ๆ ประเภทเอกสาร : บทความของเทคโนโลยีชั้นสูง สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

Posted in: Article

Next Generation Vehicle

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์ในระดับโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ อาทิเช่น ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) ยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ (Autonomous Vehicle) ยานยนต์ที่มีการเชื่อมโยงสื่อสารกัน (Connected Vehicle) เป็นต้น ประเภทเอกสาร : บทความของเทคโนโลยีชั้นสูง สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์