Posted in: การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ, ข่าวสาร, ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

หัวหน้าศูนย์วิจัย MOVE มจธ. ย้ำมีโอกาสเป็นไปได้ ภายในปี ค.ศ. 2035 ยานยนต์ส่วนใหญ่ในไทยจะเปลี่ยนเป็นยานยนต์ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 14 พ.ค 2564 ศูนย์วิจัย MOVE มจธ. นำโดย รศ. ดร. ยศพงษ์ ลออนวล Yossapong Laoonual ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนและหัวหน้าศูนย์วิจัย Mobility and Vehicle Technology Research Center (MOVE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมเสวนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ ZEV@35 ยานยนต์ไฟฟ้า 100 % ปี ค.ศ. 2035 จุดเปลี่ยนสำคัญ อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ซึ่งจัดโดย สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย เเละบริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ โดยระหว่างการเสวนา รศ. ดร. ยศพงษ์ ลออนวล ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็น ยานยนต์ไฟฟ้าโลก (Global Electric Mobility) ช่วงปี ค.ศ. 2019 เเละ ค.ศ. […]

Posted in: การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ, ข่าวสาร

EV ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ความท้าทายคือการปรับตัว

เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายยานนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ เสนอวิสัยทัศน์ทัศน์ให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลก โดยมีเป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2578 ให้ผู้ขับขี่ยานยนต์สามารถจดทะเบียนยานยนต์ใหม่ได้เฉพาะยานยนต์ไร้มลพิษ (Zero – Emission Vehicle) ZEV 100% อันมีมาตรการกระตุ้นการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทสองล้อ สามล้อ และสี่ล้อ การปรับโครงสร้างภาษี และอื่น ๆ อีกหลายข้อก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเป็นไปได้ในการก้าวเข้าสู่สังคม EV ของไทยในวงกว้าง… Cover Story Krungsri Auto Magazine Vol.13 No.2 (Match-April 2021) ที่มา https://www.krungsriauto.com/…/Krungsri-Auto-Go-EV.html

Posted in: ข่าวสาร

“ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ย้ำจุดยืน เรื่องยานยนต์ไฟฟ้า”

“ผมมองเห็น คนงานบริษัทยานยนต์กำลังผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและช่างเทคนิคไฟฟ้ากำลังติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า 500,000 แห่งตามทางหลวง” ในงาน Virtual Leaders Summit on Climate เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2564 ที่ผ่านมา เมื่อผู้นำสหรัฐอเมริกา กลับมาสนใจเรื่องภูมิอากาศ หลายท่านน่าจะได้ยินข่าวล่าสุดที่ประธานาธิบดี ไบเดน ของสหรัฐอเมริกา ได้เชิญชวนผู้นำสูงสุดจาก 40 ประเทศ และผู้นำต่างๆทั่วโลก มาร่วมงาน Virtual Leaders Summit on Climate เมื่อวันที่ 22-23 เม.ย.2564 ที่ผ่านมา โดยของไทยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมในวันแรกด้วย สรุปประเด็นที่น่าสนใจ จากคำปราศัยตอนช่วงเปิดงานของประธานาธิบดีไบเดน อเมริกา ยืนยันในการช่วยลดอุณหภูมิของโลกไม่ให้สูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียส เทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรม (ค.ศ. 1850-1900) ตามข้อตกลง Paris Agreement อเมริกามีเป้าหมายในลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปีค.ศ. 2030 ลดลง 50% […]

Posted in: การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ, ข่าวสาร

หัวหน้าศูนย์วิจัย Mobility & Vehicle Technology Research Center (MOVE) ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายพิเศษ ในรูปแบบ Hybrid (on-site & online) ในหัวข้อ “Electric Vehicle Outlook in Thailand”

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 รศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล Yossapong Laoonual ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน และ หัวหน้าศูนย์วิจัย Mobility & Vehicle Technology Research Center (MOVE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายพิเศษ ในรูปแบบ Hybrid (on-site & online) ในหัวข้อ “Electric Vehicle Outlook in Thailand” ณ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยมีคุณปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ให้การต้อนรับ โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย ทั้งผู้บริหาร พนักงาน และแขกพิเศษของทางบริษัท

Posted in: ข่าวสาร

Thailand towards 100% Zero Emission Vehicle (ZEV) by 2035

Thailand towards 100% Zero Emission Vehicle (ZEV) by 2035 Proposed by the National Electric Vehicle Policy Committee On Wednesday 24 March 2021, the National Electric Vehicle Policy Committee held a meeting to define the vision and roadmap to strengthen the growth of electric vehicles, including urgent or short-term measures to implement in Thailand. The key […]

Posted in: ข่าวสาร

เคาะแล้ว ! คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ เสนอ “ประเทศไทย ยกเลิกขาย ยานยนต์ เครื่องยนต์ ภายในปี 2035

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ได้มีการประชุมและพิจารณา การกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้ง มาตรการระยะเร่งด่วนขับเคลื่อนการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า ดังนี้ วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลก เป้าหมาย : ภายในปี ค.ศ. 2035 : ผู้ขับขี่ยานยนต์สามารถจดทะเบียนยานยนต์ใหม่ ได้เฉพาะยานยนต์ไร้มลพิษ ZEV 100% ( Engine Ban) โดยมีมาตรการเร่งด่วนดังนี้ มาตรการกระตุ้น การใช้รถ สองล้อ สาม ล้อ และสี่ล้อไฟฟ้า มาตรฐาน และ ศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ -แผนพลังงาน และ การจัดตั้งสถานีอัด ประจุสาหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จัดให้มีโครงการเช่ารถเมล์ ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน ไฟฟ้า 2,511 คัน ส่วนมาตรการในระยะ 1-5 ปี มีดังต่อไปนี้ ปรับโครงสร้างภาษี อาทิ ภาษีสรรพสามิต (เริ่มพ.ศ. 2569 […]

Posted in: ข่าวสาร

องค์กรไทยและต่างประเทศ ตั้งเป้าเป็นองค์กร “Carbon Neutrality” หรือ “Race to Zero”

องค์กรไทยและต่างประเทศ ตั้งเป้าเป็นองค์กร “Carbon Neutrality” หรือ “Race to Zero” ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ UNFCCC ที่ทั่วโลกได้ร่วมเเสดงเจตนารมณ์ไว้ “Carbon Neutrality”คือ ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศสุทธิเพิ่มขึ้นจากการดำเนินธุรกิจหรือการบริการของผลิตภัณฑ์ ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ UNFCCC ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องค์กรธุรกิจต่าง ๆ จากทั่วโลกร่วมประกาศเจตนารมณ์ “Race to Zero” หรือ “ปฏิบัติการแข่งขันเพื่อลดคาร์บอนเป็นศูนย์สุทธิ” โดยปัจจุบันมีพันธมิตรร่วมในปฏิบัติการนี้ครอบคลุมถึง 23 ภูมิภาคทั่วโลก 454 เมือง องค์กรธุรกิจ 1,397 แห่ง มหาวิทยาลัยกว่า 569 แห่ง และนักลงทุนรายใหญ่ 74 ราย สำหรับองค์กรที่ประกาศเป้า Carbon Neutrality แล้ว ในประเทศไทยมี 18 องค์กร ดังนี้ดำเนินการแล้วในปี 2020 : บริษัท Google มีกระบวนการขนส่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2025 : […]

Posted in: ข่าวสาร

กรรมาธิการพลังงานเร่งรัฐ ค.ศ.2035 รถใหม่ต้อง EV100%

รศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล Yossapong Laoonual ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน และ หัวหน้าศูนย์วิจัย Mobility & Vehicle Technology Research Center (MOVE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ให้สัมภาษณ์รายการ พลังงานไทยใหญ่อุดม ช่อง TV5HD1 link รศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล ให้สัมภาษณ์รายการ พลังงานไทยใหญ่อุดม ช่อง TV5HD1 https://www.facebook.com/watch/?v=869018653962956

Posted in: ข่าวสาร

รายการ Biz Insight ช่อง Nation ในประเด็น สู่ลมหายใจไร้ฝุ่น กับศูนย์วิจัย Move

การให้สัมภาษณ์ รายการ Biz Insight ช่อง Nation TV ของ รศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล Yossapong Laoonual ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน และ หัวหน้าศูนย์วิจัย Mobility & Vehicle Technology Research Center (MOVE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ให้สัมภาษณ์ในประเด็น สู่ลมหายใจไร้ฝุ่น กับศูนย์วิจัย Move