นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

เครือข่ายนักวิจัย

สมชาย วงศ์วิเศษ

ศาสตราจารย์
ปริญญาเอก (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยฮันโนเวอร์เยอรมนี 2537

สาขาการวิจัย

 • Heat transfer
 • Fluid mechanics

สาวิตรี การีเวทย์

รองศาสตราจารย์
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยปารีส ฝรั่งเศส 2538

สาขาการวิจัย

 • Aerosols from Biomass Burning to the Atmosphere.
 • Air and Climate Pollutants Emission Inventory and Projection.
 • Emission and Long-Range Transport of Carbonaceous Aerosols from Biomass Open Burning and Anthropogenic Sources.
 • GHG and Aerosols Emissions from Agriculture and Land Use Change and Forestry.
พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์

รองศาสตราจารย์
ปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยีนิปปอน ประเทศญี่ปุ่น 2543

สาขาการวิจัย

 • Metal forming
 • STI oriented Industrial policy
พจน์ ตั้งงามจิตต์

รองศาสตราจารย์
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน สหรัฐอเมริกา 2546

สาขาการวิจัย

 • Robitics
 • Machine learning / robot learning
 • Multirobot systems
 • Artificial intelligence
มงคล กงศ์หิรัญ

รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2546

สาขาการวิจัย

 • Electrical machine design
 • Electric drives
 • Electric drives and power electronics applications in railway, electric vehicle, air conditioner, renewable energy, etc.
วิศนุรักษ์ เวชสถล

รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยดุ๊ก สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2548

สาขาการวิจัย

 • Construal theory
 • Optimal and intelligent design of multi- scale thermal and fluid flow systems
 • Cryogenic technology and cold storage
 • Cooling of electronic packages
 • Emerging power generation technology
 • Microscale fluid transport
ภัทรมน จงประดิษฐ์

รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเมโมเรียล แคนาดา พ.ศ. 2549

สาขาการวิจัย

 • Computational mechanics
 • Automotive design for safety
 • Injury risk assessments in crash accidents
ธีรนุช จันทโสภีพันธ์

รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเดร็กเซล สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2549

สาขาการวิจัย

 • Biomechanics and Medical robotics
เบญจมาศ พนมรัตนรักษ์

รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2549

สาขาการวิจัย

 • Iterative Learning Control, Repetitive Control
 • Tracking Control in Robotics
 • Autonomous Vehicles
อมรรัตน์ แก้วประดับ

รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก (วิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนากาโอกะ ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2551

สาขาการวิจัย

 • Gaseous Combustion Flames and Burner
 • Wireless Charging System
สนติพีร์ เอมมณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก สถาบันโพลีเทคนิคและมหาวิทยาลัยรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2547

สาขาการวิจัย

 • Composite materials and sandwich structures
 • Smart materials (Piezoelectric material)
 • Finite element method
 • Solid mechanics and structural dynamics
มารอง ผดุงสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวิสคอนซินแมดิสัน สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2547

สาขาการวิจัย

 • Deep sub-micron integrated circuit testing
 • Fault-tolerant systems
 • High dependability distributed systems (with focus on Blockchain – based platforms)
วศิน เกียรติโกมล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทนเนสซีสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2548

สาขาการวิจัย

 • Traffic Operations and Management
 • Highway engineering and design
 • Transportation system planning and design
 • Transportation safety planning and design
สุจินต์ จิระชีวะนันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยซิดนีย์ออสเตรเลีย พ.ศ. 2552

สาขาการวิจัย

 • Alternative fuel engine
 • Aerodynamic design
 • Computational fluid dynamics
มานนท์ สุขละมัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก
สถาบันเทคโนโลยีชิบาอุระ, ญี่ปุ่น, พ.ศ. 2552

สาขาการวิจัย

 • Teaching methods in mechanical technology
 • Thermal radiation transfer
 • Solar energy
 • Dual fuel and alternative fuels for engine
อธิกร วงศธนวริศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยีชิบาอุระ ญี่ปุ่น พ.ศ. 2553

สาขาการวิจัย

 • Superconductors, Thermal systems
 • Energy conservation
 • Automotive Technology
ณัฐพล วงศ์เยาว์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2554

สาขาการวิจัย

 • Fuel cells (electrochemistry & application)
 • Solar cells (application)
ปิยธิดา ไตรนุรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2556

สาขาการวิจัย

 • Renewable energy and energy policy
 • Energy conversion in household and industry
กิตติ์ชนน เรืองจิรกิตติ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยอิมพีเรียลคอลเลจลอนดอน, สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2557

สาขาการวิจัย

 • Composite materials
 • Adaptive structures
 • Electric vehicles
 • Automotive structural design
กัญจนีย์ พุทธิเมธี

อาจารย์
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์บานา – แชมเพน สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2546

สาขาการวิจัย

 • Visualization of planning information and effective user interfaces for planning support systems.
 • Ecological architecture, sustainable development, participatory design and the role of the architect
จิรศักดิ์ ศรีรัตน์

อาจารย์
ปริญญาเอก บัญฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีธรรมชาติ มหาวิทยาลัยคานาซาว่า ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ.2

สาขาการวิจัย

 • Application of the optimization methods
 • Mechanical design
 • Finite Element Analysis (FEA)
 • Sheet metal forming
รังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์

อาจารย์ ปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

สาขาการวิจัย

 • Innovation Management
 • Business Model Innovation
 • Digital Transformation
ญาณิน สุขใจ

อาจารย์
ปริญญาเอก (วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมนิวเคลียร์) สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2561

สาขาการวิจัย

 • Nuclear reactor design and simulation.
 • Fuel cycle optimization and atomistic modeling of nuclear materials.
กำธร เสพย์ธรรม

อาจารย์
ปริญญาเอก อิมพีเรียลคอนเลจลอนดอน สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2561

สาขาการวิจัย

 • Fluid dynamics
 • Computational Methods
 • Computational Fluid Dynamics
 • Turbulence and Flow Control

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ

ดร.ชอนบอมลี

ที่ปรึกษาผู้บริหาร
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์เกาหลี (KATECH)
สาธารณรัฐเกาหลี

สาขาความเชี่ยวชาญ

 • Analysis & Test & Evaluation of HEV/EV Drive System
 • After-treatment of Diesel Engine: System Design for DePM and DeNOx

หัวข้อการบรรยาย

 • ประสบการณ์แก้ไขปัญหามลพิษในประเทศเกาหลีใต้
ศ.ดร.โวลเกอร์ พิคเกิร์ต

หัวหน้ากลุ่มงานไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลสหราชอาณาจักร

สาขาความเชี่ยวชาญ

 • Tracked Electric Vehicles (TEV) Project

หัวข้อการบรรยาย

 • โครงการติดตามยานยนต์ไฟฟ้า (TEV)
รศ. ศ. ดร. มาริโอเฮิร์ซ

Head of the Department of Automotive Mechatronics
Institute of Automotive Engin

สาขาความเชี่ยวชาญ

 • Transport Innovations and Environment
 • E-Mobility and Alternative Drivetrains
 • Automated Driving and Driver

หัวข้อการบรรยาย

 • Influencing factors on mobility and the impact of different transportation technologies
รศ. ศ. ดร. สริธาร์ ราจู

Director of UTM Centre for Low Carbon Transport (LoCARtic)
Faculty of Mechanical Engineering
Universiti Teknologi Malaysia
Malaysia

สาขาความเชี่ยวชาญ

 • Turbocharging/supercharging
 • Internal combustion engines
 • Waste heat recovery with specific focus on low carbon Technologies for transport applications

หัวข้อการบรรยาย

 • Waste Heat Recovery Technologies & Potentials
ศ. ดร. โอบเต๊กลิ้ม

University of Ulsan
Republic of Korea

สาขาความเชี่ยวชาญ

 • New Fuels for vehicles
 • Vehicle Technology, and Electric Vehicle technology.

หัวข้อการบรรยาย

 • Development and Promotion of Electric Bus in Thailand