ติดต่อเรา

Mobility and Vehicle Technology Research Center (MOVE)

ชั้น 2 อาคารสัมมนา
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

+66 2470 9637
move@kmutt.ac.th
KMUTT MOVE: Mobility & Vehicle Technology Research Center